sajeevancp3@gmail.com
+ 91 8129517178

Sajeevan CP

Chamber No.1, Poothata House, Varam, Kannur, Kerala - 670594

Varam

Kannur

mc@rimsinternationalschool.com
8606496811

RIMS International School (Main Campus)

Varam Kadavu, Varam, Kannur - 670594

Varam

Kannur