Kalpataru Power Transmission Ltd Santacruz East

Kalpataru Power Transmission Ltd

# 101, Kalpataru Synergy, Opp. Grand Hyatt, Vakola, Santacruz (East), Mumbai, Maharashtra - 400055

+91 22 326712608, 30645000
mktg@kalpatarupower.com media@kalpatarupower.com
http://kalpatarupower.com